Logo

Tuotteet

Windchill ProjectLink

Windchill ProjectLink ohjelmiston avulla hallitaan erilaisten projektien aikana dokumentteja, resursseja sekä käyttäjäoikeuksia. ProjectLink ohjelmistoa voidaan myös käyttää projektin etenemiseen.

Tyypillisesti ProjectLink ohjelmistoa käyttävällä yrityksellä on tarve kehittää seuraavia osa-alueita toiminnassaan:

  • Yrityksen tai toimialan työskentelytapojen noudattamisen edistäminen.
  • Tuotekehityksen toistettavuuden ja ennustettavuuden parantaminen.
  • Tuotekehityksen nopeuttaminen.
  • Hajautettu tuotekehitys tai valmistus.

ProjectLink vastaa yllä lueteltuihin haasteisiin tuomalla seuraavat valmiudet projektihenkilöstön ulottuville:

Dokumenttien hallinta

Suorat integraatiot eri CAD-järjestelmien lisäksi Microsoft Office dokumentteihin tekee hallinnastavaivatonta ja luontevan osan jokapäiväistä työskentelyä. CAD ja muiden dokumenttien versioiden hallinta tehdään siellä missä työkin, lähdesovelluksessa.

Käyttäjien hallinnoitavissa

Kantava ajatus ProjectLink ohjelmistossa on että projektipäälliköt pystyvät itse helposti aloittamaan ja lopettamaan projekteja järjestelmään. Projektissa mukana olevat henkilöt voidaan kutsua mukaan joko integroidusta käyttäjätietokannasta tai jopa pelkän sähköpostiosoitteen perusteella.

Tietoturva

Järjestelmän hallinnoimaan tietoon pääsevät käsiksi vain henkilöt joilla siihen on oikeus. Tiedostoja ei missään vaiheessa pääse katselemaan ilman verifiointia. Järjestelmässä on myös valmiudet kaikkiin verkon tietoturvatoimintoihin salatuista yhteyksistä käänteisiin välityspalvelimiin.

Prosessien hyödyntäminen

Valitut business-prosessit voidaan mallintaa graafisella työkalulla järjestelmään. Silloin järjestelmän hallitsemat dokumentit ja niiden käyttö ohjaa automaattisesti henkilöstöä tekemään työtehtävänsä yrityksessä määritellyllä tavalla.

Visualisointi

Kaikki järjestelmän dokumentit ovat automaattisesti visualisoitu. Nimiketieto ei ole vain rivi osaluettelossa vaan sitä havainnollistaa tarkka 3D- tai 2D- esikatselumuoto. Esikatseluinformaation avulla käyttäjät löytävät helpommin hakemansa tiedon.

Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision