Logo

Tuotteet

GD&T Advisor

Helppoutta ja laatua tolerointiin

Vaikka tolerointi on oleellinen osa suunnittelua ja tuotetietoa, se koetaan usein työlääksi, manuaaliseksi ja joskus jopa vaikeaksikin. Toleranssit merkitään yleensä 2D-piirustuksiin erillisenä työvaiheena ilman linkkiä 3D-malliin.

GD&T Advisor-ohjelman avulla suunnittelijat voivat tallentaa sallitut poikkeamat nimellismitoista ja –geometriasta suoraan 3D-malliin.

GD&T Advisorin hyödyt:

  • Toleranssien lisäämiseen kuluva aika on jopa 73 % prosenttia pienempi manuaaliseen prosessiin verrattuna
  • Valintoja ja klikkauksia tarvitsee tehdä 75 % vähemmän
  • Valmistustarkkuus paranee koska kaikki lisäävät toleranssit kappaleisiin samalla, standardinmukaisella tavalla
  • Tuotteiden laatu paranee joka näkyy vähentyneinä muutosaloitteina ja takuukustannuksina

Toiminnallisuus

GD&T Advisorissa on seuraavat neljä oleellista ominaisuutta:

  • Luonti. Tehokas ja älykäs tapa tehdä sekä toiminnallisesti että syntaksiltaan oikeita toleransseja.
  • Tarkastus. Visuaalinen ja toiminnallinen toleranssien tarkastus.
  • Opastus. Laaja online dokumentaatio, opastavat työkaluvihjeet sekä interaktiivinen GD&T pikaopas auttavat ymmärtämään tolerointikonsepteja..
  • Uudelleen käyttö. Älykkäitä 3D-annotaatioita voi hyödyntää piirustusten teossa, toleranssianalysoinnissa, tietokoneavusteisessa tarkastuksessa sekä muissa suunnitteluvaiheissa.
Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision