Logo
Solutions Header

Ratkaisut

Vaatimusten Hallinta

Hallinnoi tuotevaatimuksia koko tuotteen elinkaaren ajan

Jokaisella tuotteella on joukko vaatimuksia, jotka sen tulee täyttää ennen julkaisemistaan. Nämä tuotevaatimukset voivat olla juridisia, sisäisiä prosessivaatimuksia, ja/tai kommunikaatiotapoja. Tuotevaatimukset voivat myös fyysisen tuotteen toiminnallisuuteen liittyviä fysikaalisia ominaisuuksia.

Monasti yritykset ja tuotekehitysprojektit jättävät vaatimusten hallinnan kokonaan tai osittain toteuttamatta, joka sitten osaltaan nostaa tuotekehityskuluja ja lisää kehitysaikaa. Kuvassa on esitelty tilastoa tyypillisistä tuotekehityksen haasteista, jotka juontavat juurensa vaatimusten hallinnan ongelmista.

Ratkaisu projektien vaatimusten hallinnan ongelmiin on tuotevaatimusten hallinnoinnin työkalun käyttöönotto. PTC Integrity on tuotevaatimusten hallinnoinnin ohelmisto, jonka toiminnallisuus kattaa:

  • Vaatimusten liittäminen toisiinsa
  • Vaatimusten dokumentoinnin automisointi
  • Tuotevaatimusten ja tuoterakenteen liittäminen toisiinsa PTC Windchill PDMLink tai jossain muussa PLM järjestelmässä
  • Vaatimusten liittäminen osaksi ohjelmistokehityksen työkaluja ja prosesseja
  • Vaatimusten ja käyttötapausten validonti
Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision