Logo
Solutions Header

Ratkaisut

PLM pienille ja keskisuurille yrityksille

PLM pienille ja keskisuurille yrityksille

Vaatimukset tuotetiedon hallinnalle pienille ja keskisuurille yrityksille ovat tiukentuneet. Tämän aiheuttaa muun muassa globalisaatio ja kansainvälinen kilpailu sekä viranomaisten asettamat vaatimukset tuotteiden laadulle ja ympäristökuormitukselle. Yritysten pitää entistä tarkemmin myös seurata ja ymmärtää prosessinsa sekä riskitekijät sen ympärillä. PLM on alusta, jonka avulla myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat vastata näihin vaatimuksiin. Tänä päivänä ei tarvitse enää edes pelätä, että kustannukset ja käyttöönotto karkaavat käsistä, sillä tämä prosessi on jo toimittajille arkipäivää.

Mikä PLM on?

PLM eli Product Lifecycle Management on järjestelmä, joka on suunniteltu käsittelemään kaikki tuotetieto läpi sen elämänkaaren. Tällaiset järjestelmät ovat tuote tai nimikekeskeisiä tiedonhallintamenetelmiä. Järjestelmään tehtävät rakenteet perustuvat aina myytävään tuotteeseen tai nimikkeeseen, jonka alle tallennetaan kaikki olennainen tieto läpi tämän elämänkaaren. Muutosten hallinta on myös keskeinen osa PLM järjestelmää.

Miksi investoida PLM järjestelmiin?

Yritykset, jotka ovat investoineet PLM järjestelmiin ovat sanoneet muun muassa:

 • Sopimuskohtaiset tai eri maiden asettamat vaatimukset edellyttävät oikeaa dokumentaatiota ja sen hallintaa.
 • Laatu- ja viranomaisprosessit pitää olla tarkasti seurattuja ja dokumentoituja.
 • Virheiden määrä uusissa tuotteissa tai komponenteissa pitää minimoida.
 • Yrityksen hankintaprosessi halutaan pitää tehokkaana ja kustannukset matalina.
 • Tuotetietoa hallinnoimalla voidaan vähentää virheitä ja tehostaa prosesseja esimerkiksi ERP-linkin avulla.

Miksi pienille ja keskisuurille on nyt oikea aika?

PLM järjestelmät ovat vuosien varrella muuttuneet monimutkaisista asiakasräätälöidyistä käyttöönotoista valmiiksi paketoituihin, helposti hallittaviin kustannustehokkaisiin ohjelmistoihin. Isot yritykset ovat jo vuosikymmeniä investoineet paljon PLM järjestelmien kehitykseen, josta pienet ja keskisuuret yritykset voivat nyt poimia hedelmät.

Sen sijaan että tänä päivänä puhuttaisiin mitä haluatte tehdä, ehdotetaan jo valmiita ratkaisuja asiakkaan oman tahtotilan perusteella. Avainsanat kuten ”ketterä kehitys” ja ”LEAN” ovat enemmänkin vaatimus, kuin pyrkimys.

Miten PDSVision voi vastata pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita?

Olemme tehneet vuosien varrella yli 200 PLM implementaatiota ja ne ovat luoneet muun muassa:

 • Valmiit tehokkaat prosessit ja toimintatavat
 • Yksinkertaistetun käyttöliittymän tuottamisen satunnaiskäyttäjille
 • Raportointi ja analysointityökalut yrityksen johdon käyttöön.
 • Järjestelmäkustomoinnissa ja ohjelmistoasennuksessa yksinkertaisesti tiedämme mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.
 • Tuotekehitysprosessit ovat yhä tärkeämpi osa työtämme
 • Toimituksemme ovat valmiiksi paketoituja.
Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision