Logo
Solutions Header

Ratkaisut

Configuration Management

Systemaattinen tuoterakenteiden hallinta

Näkemyksemme tuoterakenteiden hallinnasta perustuu neljään peruspilariin.

  • Options & Variants, miljoonia tuotevariaatioita, yksi keino hallita dataa tuotevariaatioiden määrästä huolimatta.
  • Product Configuration Management, on kyky hallita tuotetta modulaarisesti, antamalla asiakkaille tai myyjille mahdollisuus määritellä lopputulos useista eri vaihtoehdoista. Piirustusten luominen on automatisoitu tiettyyn tuotteeseen määriteltyjen konfiguraatioiden avulla.
  • Multipel BOM Management (Bill Of Material), mahdollisuus määritellä tuote sisäisten vaatimusten (valmistus, suunnittelu, palvelut) ja muodostaa tuoterakenne ennen itse materiaalin tuottamista ja tuotteen toimitusta.
  • Informaation linkittäminen ERP-järjestelmään, lähetä automaattisesti tieto tuotteista ja rakenteista PLM:n ja ERP-järjestelmän välillä.

Systemaattisen tuoterakenteen hallinnan tuomat hyödyt ovat:

  • Uusi tuote nopeammin markkinoille
  • Palveluiden ja jälkimarkkinoiden tuoman potentiaalin maksimointi
  • Joustava muutostenhallinta prosessi
  • Yksi masternimike, jolla hallita dataa sekä ERP, että PLM järjestelmässä.
  • Suurempi asiakastyytyväisyys.
Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision