Logo
Training Header

Koulutus

Metodologia

Parhaat käytännöt

Tuotteiden suunnittelussa ja elinkaarenhallinnassa on hyvä pysähtyä välillä miettimään parhaita käytäntöjä. Tämän vuoksi kolmannen osapuolen mukaan ottaminen voi olla oikea ratkaisu.

Valmistus eroaa yrityskohtaisesti melko paljon. Yritys on sijoittanut jo paljon rahaa ja aikaa työkaluihin, mikäli käytössänne on Windchill ja Creo. Onkin tärkeää, että henkilökunta pystyy käyttämään ohjelmistoja tehokkaasti, laadukkaasti ja tuoden säästöä.

Onnistuneen toimituksen avaimet:

  • Metodologia.
  • Koulutukset.
  • Tarkastus ja evaluointikäytännöt.

Metodologia

Yhdessä asiakkaamme kanssa haluamme analysoida ja tunnistaa nykyiset käytänteet sekä toimintatavat. Tämän pohjalta voimme yhdessä miettiä parhaan toimintamallin tehdä asioita. Fokuksena haluamme pitää asiakkaamme toiveen (esim. Kustannusten vähentäminen, suurempi käyttöaste, dokumentaation rakenteen parantaminen, turvallinen tekeminen jne..). Metodologian tarkoituksena on tuottaa tarkka dokumentaatio käyttäjien rooleista ja luoda läpinäkyvä prosessi organisaatioon.

PLM käyttäjien käsikirjaan Metodologian kehittäminen voi johtaa:

  • CAD käyttäjien käsikirjaan
  • PLM Handbook
  • Näiden kombinaatioon.

Koulutukset

Creo ja Windchill käyttäjien on tärkeää osata käyttää ohjelmistoja ja suoriutua tehtävistä, joita heille annetaan. Ohjelmistojen käyttäjiä haastattelemalla ymmärrämme missä osa-alueilla he tarvitsevat tukea. Rooliperusteiset koulutukset lisäävät ymmärrystä organisaation toiminnasta ja tavoitteista. Koulutukset voidaan toteuttaa paikan päällä, internetpohjaisena tai mentoroimalla.

Tarkastus ja evaluointikäytänteet:

Metodologiaan tehtävät muutokset on syytä toteuttaa hallitusti. Tämän vuoksi on syytä luoda selkeät säännöt miten muutokset tehdään. Tarkastuksia voidaan luoda, jotta vältytään virheiltä. Evaluoinnin avulla käyttäjät saavat palautteen jo tuotteen aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tämä yleensä toteutetaan seuraavin menetelmin:

  • CAD mallinnuksen evaluointi (esim. Oikean piirustuspohjan käyttö)
  • Attribuuttitiedon tarkastus (esim. Onko kaikki attribuuttitieto syötetty oikein)
  • PLM Pohjaset laaduntarkkailuun pohjautuvat tarkastukset (nimeämiskäytänteet, osaluettelossa oikea dokumentaatio)
Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision