Logo

PDSBlog

loka

03

PDSApplications CAD, minkä tarpeen ne täyttävät?

PDSVision on kehittänyt vuosia omia lisäarvosovelluksia PTC ohjelmistojen käyttäjille. Minulta kysytään usein, miksi tällaisia työkaluja tarvitaan niinkin monipuolisten ja kattavien ohjelmistojen kuten Creo ja Windchill kanssa? PTC:n tuotteet ovat todella tehokkaita ja niissä on paljon ominaisuuksia, mutta aina on tarpeita jotka ovat erityisiä tietylle liiketoiminnalle tai maantieteelliselle alueelle. Ja koska PTC:n tuotteiden täytyy soveltua käytettäviksi Japanista USA:han, PK-yrityksistä suuriin konserneihin, niiden mukauttamiseen tiettyyn markkina-alueeseen ja liiketoimintaan on tarvetta.

Räätälöityjen asiakasprojektien lisäksi olemme tuottaneet joitakin paketoituja ratkaisuja tyypillisiin asiakastarpeisiin. Esittelen näitä pakettiratkaisuja lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

Creo Classification

Creo Classification

Creo Classification on ensimmäinen paketoitu CAD sovelluksemme. Tuotteen kehitys lähti liikkeelle huomiosta, että suunnittelijat joutuvat syöttämään hyvin yksityiskohtaista tietoa CAD malleihin ja piirustuksiin. Tätä tietoa hyödynnetään ja tarvitaan useissa järjestelmissä kuten PDM ja/tai ERP. Useat toisiinsa linkitetyt kentät, rajoitetut sallitut arvot, vaikeasti muistettavat koodit ja lyhenteet johtavat usein siihen, että tietoa puuttuu osittain tai kokonaan tai se väärää. Dataa joudutaan siivoamaan eri käyttäjäryhmien toimesta eri järjestelmissä. Datan synkronoimattomuus vaikeuttaa, ja jopa estää, suunnittelujärjestelmän integroinnin muihin liiketoimintajärjestelmiin.

Creo Classification:in avulla suunnittelijat varmistuvat helposti tiedon oikeellisuudesta. Järjestelmän keskitetty hallinta varmistaa, että kaikilla suunnittelijoilla on käytössään samat asetukset sijainnista riippumatta. Asetuksilla voidaan ohjata sallittujen materiaalien luetteloa, materiaalien ominaisuuksia, sanakirjoja sekä kenttien välisiä riippuvuuksia. Työkalu voidaan ottaa käyttöön myös pilvipohjaisesti, jos yrityksellä ei ole sopivaa palvelininfraa.

Creo Publish

Jos Creo Classification:in avulla saadaan tiedot syötettyä oikein, niin Creo Publishing:in avulla ne saadaan halutulla tavalla ulos. Creo Publish tuottaa tulosteet kuten siirtotiedostot, piirustukset PDF-tiedostoina ja 3D visualisoinnit halutuissa muodoissa.  Tuettuja tulostetietoja ovat muun muassa attribuutti-, materiaali-, massa- tai geometriatiedot. Geometriatietoja voivat olla esimerkiksi putkipalkkien pituudet tai ohutlevykappaleiden aihiomitat.

Tulosteet voidaan tuottaa joko tiedosto kerrallaan tai massa-ajona. Tyypillinen käyttötapaus on kaikkien piirustusten julkaisu kerralla. Manuaalisesti tehtynä tämä työvaihe voi viedä useita tunteja suunnitteluprojektin lopussa. Creo Publish siis säästää huomattavasti aikaa ja parantaa laatua tällaisissa yksitoikkoisissa toimenpiteissä.

Creo Configurator

Kirjoitan erillisen blogin erilaisista konfiguraattoritoteutuksista ja -ratkaisuista. Niinpä tyydyn tässä kirjoituksessa vain lyhyesti sivuamaan suunnitteluautomaattiamme Creo Confgiurator:ia. Mikäli yritys tekee tilauskohtaista suunnittelua standardituotteiden pohjalta, suunnittelun ja piirustusten tuottamiseen automatisointiin kannattaa panostaa. Automatisointi saattaa säästää jopa 80% suunnittelutyötunneista, joten konfiguroitavan tuoterakenteen toteuttamiseen kuluva työmäärä on helppo perustella.

Creo Configurator pystyy tekemään malleja annetuilla parametreilla, lisäämään ja poistamaan moduuleja kokoonpanoista, muuttaa mittoja ja paljon muuta. Konfiguroinnin jälkeen malleista ja piirustuksista ei löydy konfigurointilogiikkaa tai muita suunnittelusääntöjä. Tästä syystä konfiguraattorin tekemien mallien ja piirustusten muokkaaminen on joustavaa. Joustavuus on usein tarpeen koska 100%:in automaatiotason saavuttaminen vaatisi liikaa työtä verrattuna siitä saavutettuun hyötyyn.

 

Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision