Logo

PDSBlog

touko

24

FloEFD – Virtaussimuloinnista tehokasta ja helppoa

FloEFD

Onko sinulla haasteita elektroniikkakomponenttien jäähdytyksen, aerodynaamisten voimien tai pumppujen tai putkistojen kavitaation kanssa? Onko tuotteesi suorituskyky jotenkin riippuvainen virtauksesta sen ympärillä tai sisällä? Saatat olla kiinnostunut virtausten ja lämmönsiirto-ominaisuuksien optimoinnista saadaksesi tuotteestasi mahdollisimman suorituskykyinen.

Tämä voi olla työlästä tai vaikeaa, riippuen siitä miten kokenut olet virtauslaskennassa yleisesti ja miten hyvin osaat käyttää virtaussimulointiohjelmistoja. Ongelma on tiedostettu ja ratkaistu MentorGraphics ohjelmistovalmistajan toimesta. FloEFD on täysin CAD-integroitu virtaussimulointiohjelmisto ja sen päätarkoitus on jalkauttaa virtauslaskenta - ei pelkästään kokeneiden virtaussimuloinnin erityisasiantuntijoiden - vaan myös tavallisten suunnittelijoiden pariin. Se on nopea oppia ja helppo käyttää johtuen muun muassa yksinkertaisesta käyttöliittymästä.

Mitä FloEFD:llä tehdään – Mihin se soveltuu?

FloEFD pystyy ratkaisemaan laajan joukon erilaisia virtaustilanteita. Kaikki on huomioitu lämmönsiirto-ongelmista polttoprosesseihin. Mikäli tuotteessasi on havaittu virtaukseen liittyviä ongelmia, voit toistaa ne FloEFD:ssä luomalla samanlainen virtaustilanne. Ensimmäisen ajon jälkeen voit parantaa CAD-geometriaa, luoda hilaverkon uudelleen ja ajaa uudelleen. Ei ole mitään tarvetta tuoda ja viedä geometriaa ohjelmasta toiseen, vaan voit tehdä muutokset suoraan esimerkiksi Creo Parametricissa ja ne siirtyvät automaattisesti määrittelemään FloEFD:n käsittelemää geometriaa. Jos virtausongelmia esiintyy tuotteissanne, ongelmat on FloEFD:n kanssa helpompi havaita, koska suunnittelijat ovat osa prosessia. Mikäli heidän tietotaito loppuu kesken, voi virtaussimuloinnin asiantuntija ratkaista ongelman FloEFD:llä.

Käytön hyödyt

Tuo virtaussimulointi lähemmäs suunnitteluinsinööriä. Suurempi joukko ihmisiä voi tutkia virtausilmiöitä ja sen takia ongelmat huomataan ajoissa. Tästä syystä kalliit viime hetken muutokset vähenevät. Uudelleen suunnittelun määrä vähenee ja projektit etenevät sujuvammin. Prototyyppien valmistus maksaa vähemmän koska ongelmat niissä huomataan ennen useiden protojen valmistusta. Lisäksi FloEFD on monia muita virtaussimulointiohjelmistoja edullisempi.

Kuinka se toimii?

FloEFD kytkeytyy Creo Parametriciin ja kun olet avannut tutkittavan kokoonpanon, kaikki on valmista simuloinnin esikäsittelyä varten. Yksinkertaistaaksesi prosessia on suositeltavaa poistaa virtauksen kannalta turha geometria. Se voi olla mitä tahansa pyöristyksistä pultteihin ja viisteisiin. Kaikki tämä vähentää tarvittavaa hilaverkon laskentatilavuuksien määrää ja siten nopeuttaa laskentaa.

Kun esikäsittely on suoritettu, luodaan virtausprojekti, johon asetetaan kaikki virtauksen kannalta halutut ilmiöt. Lämmönsiirto kiinteässä aineessa, gravitaatio, säteilylämmönsiirto jne. Valitaan virtaava neste tai kaasu sekä oletusmateriaali kiinteälle geometrialle. Kun virtausprojekti on valmis, annetaan verkottajalle sopivat asetukset ja määritetään analyysille lopetusehdot. Ne voivat olla esimerkiksi lämpötiloja virtausnopeuksia tai paineita kiinnostavissa pisteissä. Sen jälkeen virtausanalyysi ajetaan ja FloEFD älykkäästi lopettaa laskennan kun lopetusehtoihin valitut parametrit eivät enää muutu.

Laskennan jälkeen on vuorossa jälkikäsittely jossa voit tarkastella tuloksia leikkaustasoissa tai pinnoilla, sekä näyttää virtaviivoja. FloEFD antaa tulokset siinä muodossa missä itse ne haluat.

Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision