Logo

PDSBlog

touko

11

Creo Simulaten toiminnallisuuksista

Vinkejä Creo Simulaten käytöön ja kurkistus Creo Simulate 4.0 uusiin ominaisuuksiin

Komponenttien väliset liitynnät

Review Geometry toiminnallisuudella saat informaatiota komponenttien välisten liitosten sijainnista ja tyypistä.

Komponenttien välisille liitoksille on kolme liityntätapaa. Voit valita joko Free, Bonded tai Contact oletuksena kaikille koponenttien väliseille liitoksille, sekä määritellä Interface toiminnallisuudella ne liitokset, jotka poikkeavat oletuksesta. Suuremmilla malleilla liitoksia voi olla paljon, jolloin mallin komponenttien välisten liitosten tarkastaminen käy kätevästi Review Geometry toiminnallisuudella jonka käydät Refine Model välilehdeltä.

Staattinen voimatasapaino

Mikäli haluat minimoida siirtymäreunaehtojen käyttöä niiden malliin tuoman jäykkyyden takia, voit saattaa laskentamallisi jäykän kappaleen staattiseen voimatasapainoon ennen laskentaa. Jäykän kappaleen voimatasapainon voit laskea ruutupaperin ja PTC:n MathCADin lisäksi myös Review Total Load toiminnallisuudella, joka löytyy Loads kuvakeryhmästä. Review Total Load toiminnallisuus antaa valittujen voimien ja momenttien resultantin, jota voit edelleen käyttää vomien ja momenttien summan nollaamiseen.

Muodonmuutostuloksen käyttäminen Creo Parametricissa

Voit luoda Creo Simulaten tuloksista Creo View *.psf tiedostoja. Näitä Creo View malleja voi myös kokoonpanna Creo Parametric kokoonpanoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Creo Simulatessa lasketun komponentin muodonmuutoksen viennin takaisin Creo Parametric ohjelmistoon esimerkiksi tilanvaraustarkasteluja varten.

Vinkiksi Creo View tiedostojen kirjoittamiseen: aseta todelliset muodonmuutokset päälle poistamalla %- valinta ja asettamalla lukuarvoksi 1 tulosten määrittelyssä.

Kontaktaktointia

Kontaktia komponentiten välillä voidaan käyttää esimerkiksi tarkkojen pintapaineen arvojen laskentaan, mutta myöskin ”edistyksellisenä” siirtymäreunaehtona komponenttien välillä. Näissä ensimmäisessä tapauksessa pintapaineen jakauma ja maksimiarvo kiinnostavat, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa mallin muodonmuutoskäyttäytyminen on tärkeämpää kuin pintapaineen täsmälliset arvot. Näistä syistä on hyödyllistä tietää pintapaineen laskentaan vaikuttavista optioista.

Voit mukauttaa Creo Simulaten ohjelmistoa config.pro tiedoston optioilla. Ohessa on esitelty muutama optio ja vastaavat oletusarvot.

 • sim_max_contact_iterations 200
  • rajoittaa kontaktilaskennan iteraatioiden lukumäärän
  • pienempi luku nopeuttaa laskentaa, kun halutaan karkeammat pintapaineen tulokset
 • sim_contact_tolerance_factor 1
  • Kerroin, jolla kontaktin residuaalienergianormia pääsee muokkaamaan
  • Oletuksena arvo on 0 E-12, mutta voit käytää esimerkiksi 0.01 lukua asettaaksesi residuaalin arvon E-14. Tämä mahdollistaa tarkempien tulosten aikaansaamiseksi
 • sim_contact_penetration 5
  • asetus määrittelee elementtien suurimman sallitun tunkeuman

Useimmissa tapauksissa on kuitenkin tehokkaampaa luoda AutoGEM verkotuskontrolleilla parempi laskentahila, kuin säätää näitä globaaleja laskentaparametrejä. Toisaalta on myös tapauksia, jossa Creo Simulatea pitää ajaa sivuluisussa – muokata sekä hilaa että laskentaparametrejä optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi.

Creo Simulate 4.0 uutuuksia

Mini Toolbar

Creo Parametricin geometriapohjainen valintatapa ponnahdusmenuineen on myös Creo Simulate ohjelmistossa. Valitsemalla geometriaa ruudulle ilmestyy ponnahdusmenu, jonka sisältö riippuu valitsemastasi geometriasta. Tätä ponnahdusikkunaa ja sen sisältöä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.

Materiaalikirjastot

Creo Simulate ja Creo Parametric ovat tukeneet materiaalikirjastojen käyttöä jo vuosikymmenten ajan. Creo Parametric CAD ohjelmistossa asettu materiaali on oletuksena käytössä myös Creo Simulate FEM ohelmistossa. Creo 4.0 ohjelmistoversion myötä käyttäjät saavat yli 80 uutta materiaalimäärittelyä. Nämä materiaalimäärittelyt ovat pieni osajoukko Grantan MaterialUniverse materiaalitietokannasta. Grantan tarjonnasta löytyy CES materiaalinvalintasovellus vaativampaan materiaalioptimointiin.

Mikko Hinkkanen

Yhteystiedot
PDSVision
Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere
Finland
info@pdsvision.fi
+358 20 7401 730
Tietosuojakäytäntö
Copyright © PDSVision